Aqeeqah

Aqeeqah karna Sunnat hai. Bacha paida hone ke shukriya mein jo Janwar zabah kiya jata hai usse Aqeeqah kehte hai. HADITH: Habiba binte Maisara ne Hazrat Umme Kurzi Kabiya رضي […]

Continue reading

Tark E Rafayadain

TARK E RAFA YADAIN (YAANI NAMAZ MEIN PEHLI TAKBEER KE ALAAWA HAATHO KO NAHI UTHANA) SUNNAT HAI. HADITH NO 1. IMAM BUKHARI KE USTAADH MUHADDITH IBN ABI SHAIBA NE FARMAYA: […]

Continue reading