“Gaus e Aazam” laqab par aiteraaz ka jawab

“GAUS E AAZAM” LAQAB PAR AITERAAZ KA JAWAAB Baaz kam ilm ya be ilm biradaraane Ahle Hadees wahabi ye kehte hai ki “Gaus e Aazam” sirf Allah hai. Kyuki Gaus ke maani hai madad karna wala aur Aazam ke maani hai sab se bada. To Gaus e Aazam ke maani huwe sab se bada madadgaar […]

Salam ke baad Imam ka Daayi ya Baayi taraf phir jana

SALAAM KE BAAD IMAM KA DAAYI YA BAAYI TARAF PHIR JANA HADITH Hazrat Jabir bin Yazeed bin Aswad رضي الله تعالى عنه se Hazrat Yazeed bin Aswad رضي الله تعالى عنه ne farmaya ki maine Rasulallah ﷺ ke peeche namaz padhi. Jab Aal farig huwe to Qible ki janib se phir gaye. [● SUNAN ABU […]

Q 242. Kya zohr ki sunnat Farz se pehle padh sakte hai? 2. sahaba e kiram ke isme giraami ke baad رضی اللہ تعالٰی عنہ me ض kis tarah padhynge urdu ya arabi ke lihaaz se? 3. Asr ki namaz kab tak padh sakte hai?

❓Quest code (242) Salam 1. Job pe waqt ki killat ke sabab zohar ki farz namaz bajamat ke baad padhi jaaney waali sunnat or nawafil pehle ada kar sakte hai ya nahi ya farz k baad hi ada karna lazim hai? 2. Ye bhi faramaaye jab deeni kutub wagerah ka muttala hota hai usme sahaba […]