Kya Zabaan se Namaz ki Niyat ke alfaaz ki adaaigi bidat hai?

KYA ZABAAN SE NAMAZ KI NIYAT KE ALFAAZ KI ADAAIGI BIDAT HAI? Gair Muqalideen Wahabi Ahle Hadees Namaz mein zabaan se niyat ke alfaaz ki adaaigi ko Bidat kehte hai. Agarche Ahle Sunnat wa Jamat Bidat ki tareef mein Wahabi Ahle hadees se ikhtilaaf rakhte hai, Magar unke apne hi banaaye huwe usool ke tehet […]

Anguthe Chumna

SHAHADAT KI UNGLIYAAN AUR ANGUTHE CHUMNE KI AHADITH 1. IMAM SAKHAWI (831h – 902h): Apni kitab ‘Al Maqasidil Hasana fi bayaanil kaseer minal ahaadithil Mushtahra alal sunnah” mein Hadith darj farmate hai: “Muazzin se ‘Ash’hadu anna Muhammadar Rasulullah’ ke alfaaz mubarak sun kar shahadat ki ungliyo ke poore andruni jaanib se chumkar Aankho par malna […]

Q 294. Kya Cigarette Peena Jayez Hai?

Quest code (294) Kya Cigarette Peena Jayez Hai???? Agar Haa To Bahot Se Moulana Ise peete Hai or puchne par alag alag se baate karte hain. Pls rehnumai farmaye