Q 332. Kya Aurte Masjid mein jumah padhne aa sakti hai?

Quest code (332) Hazrat Umar (radiallhu anhu) jummah ke din masjid mein khade hokar aurato ko pattar markar masjid se nikal diya karte they umdatul qari sharah sahi bukhari jild no 4 page no 647 Iske bare me jana hai ki yeh sanad kiski hai kisne kisse kaha yeh humare nazdik kya hasiyat rakhte hai […]

Q 489. Imam e Aali maqam (Imam Hussain رضي الله تعالى عنه jise k baare me kahe ki iske khilaf mujh par jihad farz hai aur agar maine nahi kiya to Allah ko kya jawab dunga ? Kya kehte hai Ulema e Ahl e Sunnat aise shaqs k baare me ?

Quest code (489) Imam e Aali maqam (Imam Hussain رضي الله تعالى عنه jise k baare me kahe ki iske khilaf mujh par jihad farz hai aur agar maine nahi kiya to Allah ko kya jawab dunga ? Kya kehte hai Ulema e Ahl e Sunnat aise shaqs k baare me ?