Namaz Mein “Tashahhud” Mein Ungli Hilana?

Namaz mein Tashahhud (Qadah) mein ” اشہد ان لا اله الا اللہ” pe shahadat ki ungli se isharah karna Sunnat hai. Shuru se aakhir tak ungli ko harkat dena (hilate rehna) Sunnat Nahi. Ab Hum Sahih Ahaadith wa Jumhoor muhaditheen wa Fuqaha , shariheen e hadith wa Aslaaf e Ummat ke Dalaail zikr karege ki […]

Q 552. Home Loan ki sharai hasiyat kya hai?

  Quest code (552) Assalamu alaikum Home Loan ki sharai hasiyat kya hai? Bank se Home Loan lena kaisa? Home Loan lene ka Halal tariqa kya hai? Aisa koi Islami Idarah hai jo Home Loan ki sahulat faraham kar saken aur Logo ko Interest ki wabaal se bacha saken?