Q 860. Zaid ke paas khud ka 50,000 rupiya hai aur woh rupee kisi ko qarz diye hai. Aur woh rupay eid baad ya bakra eid mein milege. Kya zaid par woh 50,000/- ki zakat farz hogi ya nahi?

Quest code (860) زید کے پاس خود کا پچاس ہزار روپیہ ہے اور وہ روپیہ کسی کو قرض دیا ہے اور وہ روپیہ عید بعد یا بقرعید میں ملے گا تو کیا زید پر زکات اس پچاس ہزار کی فرض ہوگی یا نہیں Sawal: Zaid ke paas khud ka 50,000 rupiya hai aur woh rupee […]

Q 858. Kya Zakat ka nisab 2.51 lac ke barabar hai?

Quest code (858) Assalamu alaykum Mein New Delhi se hun. Zakat ke liye nisab ki value calculate karna hai. Kya ye sahi hai: 7.5 tola x 11.66gram x 2875.7 =Rs.251 479.965 because 1 tola=11.66g and 1g gold = Rs.2857.7 Kya nisab 2.51 lac ke barabar hai? Barae maharbani rahnumai farmaye.