Q 842. Kya kisi bade ya aala shaks ki tazeem o adab ke liye khade hona najaiz hai?

Quest code (842) *Aaj Ki Hadees* 〰〰〰〰〰〰〰 🍁 Hazrat Anas Raziyallahu ‘anhu se riwaayat hai ke Sahaba ke nazdeek koi shakhs bhi Rasool Allah ﷺ se zyaada mehboob nahi tha. Iske bawajood wo Rasool Allah ﷺ ko dekh kar khade nahi hote the kyunke wo jaante the Aap ﷺ isko na pasand farmaate hain. (Tirmizi: […]

Q 839. Kya taweez pehenna Shirk aur bidat hai?

Quest code (839) Wahabi Taaweez ke mutaliq se 1 hadees e paak bayan karte hai ki taweeez pehnna shirk hai. Aur uski daleel me ye bolte hai ki ye bidat hai aur hadees me hai ki har biddat gumrahi hai aur gumrahi jahanum me le jati hai Is hawale se MERI rehnumayi farmaen…. Shukria

Q 826. Agar kisi shakhs ki iftetah bukhari nahi hui hai aur na hi wo ek bhi kitaben fiqah ki aur ahadith ki padha hai Lekin usko aale rasool ke zariye khatm e bukhari ki aakhri hadith padhwa kar Sanad di gayi hai To kya aesa karna sahi hai?

Quest code (826) Agar kisi shakhs ki iftetah bukhari nahi hui hai aur na hi wo ek bhi kitaben fiqah ki aur ahadith ki padha hai Lekin usko aale rasool ke zariye khatm e bukhari ki aakhri hadith padhwa kar Sanad di gayi hai To kya aesa karna sahi hai? Jawab enayat karen.