Q 89. مخضرمین kise kehte hai..? 

Quest code (89) Assalam u alaikum wa rehmatullah wa barakatuhu.. مخضرمین kise kehte hai..? Imam ibn hajar al asqalani ne hazrat Malik ad Dar ko jo hazrat Umar radi ALLAHu anhu k khazin the unhe مخضرمین me naql kiya hai.. Kya مخضرمین k talluq se jarah o tadeel me aisa usool hai k unki saqahat […]

Q 6. Kya gusse me yeh kehna ki talaq de dunga toh talaq ho jaati hai….?

Quest code (06) Salam. Kya gusse me yeh kehna ki talaq de dunga toh talaq ho jaati hai….? Jabkey shaks ko pata hai k wo sab k saamney baad me denga talak aur talak ke baad afsos bhi hogaa usko ye bhi pata tha. Bus ye ratey jaa raha tha ki talak dunga talak dungaa….Jabkey uskey ilm me […]