Anguthe Chumna

SHAHADAT KI UNGLIYAAN AUR ANGUTHE CHUMNE KI AHADITH 1. IMAM SAKHAWI (831h – 902h): Apni kitab ‘Al Maqasidil Hasana fi bayaanil kaseer minal ahaadithil Mushtahra alal sunnah” mein Hadith darj farmate hai: “Muazzin se ‘Ash’hadu anna Muhammadar Rasulullah’ ke alfaaz mubarak sun kar shahadat ki ungliyo ke poore andruni jaanib se chumkar Aankho par malna […]

Allah ki Ataa se Huzoor ﷺ ka Ilm e Gaib

HUZOOR KO ALLAH KI ATAA SE ILM E GAIB QURAN 1. “Aur Allah ki Shaan Yeh Nahi Aye Aam logo tumhe Gaib ka ilm dede Haan Allah chun leta hain Apne Rasoolo se jisse chahe. Too Imaan laao Allah aur Uske Rasoolo par aur agar Imaan laao aur Parhezgaari karo too Tumhare liye bada sawaab […]

KYA HUZOOR ﷺ KA ZIKR KARNA BHI IBADAT HAI?

KYA HUZOOR ﷺ  KA ZIKR KARNA BHI IBADAT HAI? QURAN ” Aur Humne Aap ki khatir Aap ka zikr (apne zikr ke saath mila kar duniya wa aakhirat mein har jagah) buland farma diya. [● SURAH ALAM NASHRH, AYAT 4] TAFSEER IBNE KATHIR: ” Hazrat Mujahid رضي الله تعالى عنه farmate hai:  Yaani Jaha mera […]

“Gaus e Aazam” laqab par aiteraaz ka jawab

“GAUS E AAZAM” LAQAB PAR AITERAAZ KA JAWAAB Baaz kam ilm ya be ilm biradaraane Ahle Hadees wahabi ye kehte hai ki “Gaus e Aazam” sirf Allah hai. Kyuki Gaus ke maani hai madad karna wala aur Aazam ke maani hai sab se bada. To Gaus e Aazam ke maani huwe sab se bada madadgaar […]

Salam ke baad Imam ka Daayi ya Baayi taraf phir jana

SALAAM KE BAAD IMAM KA DAAYI YA BAAYI TARAF PHIR JANA HADITH Hazrat Jabir bin Yazeed bin Aswad رضي الله تعالى عنه se Hazrat Yazeed bin Aswad رضي الله تعالى عنه ne farmaya ki maine Rasulallah ﷺ ke peeche namaz padhi. Jab Aal farig huwe to Qible ki janib se phir gaye. [● SUNAN ABU […]

Haath aur Qadam Chumna

HAATH AUR QADAM CHUMNA HADITH: Hazrat Abdur Rehman bin Abu Laila se riwayat hai ki Hazrat Abdullah bin Umar ne mujh se guftugu farmayi aur Ek waqiya bayan karte huwe farmaya: “Hum Huzoor Nabi e Kareem ke qareeb huwe aur hum ne Aap ke DAST E AQDAS KO BOSA (CHUMA) DIYA.” [ ●SUNAN ABU DAWOOD, […]

Mazaraat (Qabro) par aiteraaz ke Jawaab

MAZARAAT (QABRO) PAR AITERAAZ KA JAWAAB ● WAHABI AITERAAZ: QABAR KE MUTALLIKH Ahadith: Nabi(SAW) ne Hazrat Ali(RA) ko yeh hukm de kar  bheja: “Jo Qabar OONCHI nazar aye, usey ‘Zameen ke BARABAR’ kar do”. (Muslim 2287) Jabir(RA) se riwayat hai ke; Nabi(SAW) ne in baaton se MANA’A farmaya hai. -Qabar ko PUKHTA karna, Qabar par BAITHNA, Qabar par koi IMAARAT banaana. (MusliM […]

Ziyarat e Quboor (Ambiya wa Awliya) ke liye safar karna

AMBIYA AUR AWLIYA KI MAZAARAAT/DARGAH KI HAAZRI KE LIYE SAFAR KARNA ● ZIYARAT E QUBOOR KE LIYE SAFAR KARNE PAR AHAADITH: 1. HADITH: HUZOOR صلی اللہُ علیہِ و آلہِ وسلمِ NE APNE ROZE ATHAR KI ZIYARAT KE HAWALE SE IRSHAAD FARMAYA “Hazrat Abdullah bin Umar  رضي الله تعالى عنه ne riwayat kiya hai: Huzoor صلی […]

Wasile par Wahabiyo ke Aiteraaz ka Jawaab

AQEEQA E WASILA PAR WAHABIYO KE AITERAAZ KA JAWAAB WAHABI FIRQE KE LOG NABI AUR AWLIYA SE WASILE KO NAJAIZ AUR SHIRK SABIT KARNE KE LIYE QURAN KI IS AYAT KO DALEEL BANATE HAI. MAAZALLAH! AITERAAZ NO 1 SURAH YUNUS, AYAT NO. 18. “Aur ye log Allah ko chhod kar aisi cheezo ki ibadat karte […]