Q 1190. Farman e Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم Safed murgh rakha karo isliye ki jis ghar me safed murgh hoga us ghar ke qareeb na to shaitan hoga na hi jadugar jo us ghar ke ird gird hai Kya ye hadith ke alfaz hai ?

Quest code (1190)

Farman e Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم

Safed murgh rakha karo isliye ki jis ghar me safed murgh hoga us ghar ke qareeb na to shaitan hoga na hi jadugar jo us ghar ke ird gird hai

Kya ye hadith ke alfaz hai
Rahnumai farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.