Q 2241. Sona aur chandi ke alaawa dusre dhaatu (metals) ke zewer banana aur uska business karna kaisa hai?


Quest code (2241)

As Salaamu Alaikum

Janab Mufti Sahab me Mumbai se hu aur Mera Sawal hai

1)Sone aur chandi k alawa dusri dhaato k zevrat banana aur us ka karobar karne ki hanfi maslak me kiya hukum hai.
2) hamare ilaqe ki market me hanfi maslak k log ye kaam karte hai zakat, fitra, atya, chanda dete hai in pe kiya hukm hai.

Jawab Innayat farmaye Mufti Sahab JazakAllahu Khair..

Nadeem Ahmed Maniyar
Mumbai

Posted in Ask ARC Mufti.