Q 249. “Agar koi shaksh daadi ko kaat de yani k clean shave kar le to uska gunaah kya hai “?

Quest code (249)

Mufti sahab mujhe ye maloom karna  tha kI “agar koi shaksh daadi ko kaat de yani  clean shave kar le to uska gunaah kya hai “?

Neez daadi ka shareeat me kiya muqam hai

Posted in Ask ARC Mufti.