Q 286. Kya khudkhushi karne wale ki rooh bhatakti hai?

Quest code (286)

Salam

Muhammad Imran

– UP

Mera ek sawal hai

Hazrat Kuch log kahte hain jo khudkushi karte hain  unki rooh zamin me bhatakti rahti hain  aur logon ko pareshan karti hain Aur kuch log kahte hain unki maut Allah ta’ala ke taraf se nahi thi wo khud mara hai jab tak uska time pura nahi hoga uski ruh zamin me bhatakti rahegi 

To kya unki maut Allah Ta’ala ke taraf se nahi thi kya?

Rahnumai farmaiye

Posted in Ask ARC Mufti.