Q 288. Phone pe Nikah kar sakte hai ya nahi? Islam me shadi se pehle baat karna sahi hai ki nahi gair mehram se?

Quest code (288)

Phone pe Nikah kar sakte hai ya nahi?

Islam me shadi se pehle baat karna sahi hai ki nahi gair mehram se?

Posted in Ask ARC Mufti.