Q 395. KYA WAJAH HAI KI HUM ALLAH KO “AYE ALLAH!” KAH KER PUKARTE HAI AUR PYARE NABI ﷺ KO “AAP” KAH KER PUKARTE HAI

Quest code (395)

MY NAME: FAIJAN ZAFER

STUDY: ENGINEERING

ADRESS: JODHPUR

KYA WAJAH HAI KI HUM ALLAH KO “AYE ALLAH!” KAH KER PUKARTE HAI AUR PYARE NABI ﷺ KO “AAP” KAH KER PUKARTE HAI

Posted in Ask ARC Mufti.