Q 494. Agar koi patanjali me kaam kar raha ho to kya jaiz hai ya nahi? Salary jaiz hai ya haram?

Quest code (494)

Sawaal

Agar koi patanjali me kaam kar raha ho to kya jaiz hai ya nahi? Salary jaiz hai  ya haram?

Posted in Ask ARC Mufti.