Q 511. Kya Imam Gazali ne Yazeed ko momin kaha hai?

Quest code (511)

Assalamu alaikum

Wahabi kehte hain ke Imam Ghezali ne YAZEED PALEED ko momin kaha hai, aur apni kitab me naqal farmaya hai.

Is riwayat Ki kya haqeeqat hai, aur iska jawab hum kaise den.

JazakAllah

Posted in Ask ARC Mufti.