Q 578. “BAYAT” ki Haqeeqat QURAN aur HADEES ki roshni mein kiya hai?

Quest code (578)

Assalaam Alekum…

“BAYAT” ki Haqeeqat QURAN aur HADEES ki roshni mein kiya hai?
Kaun se Silsiley se BAYAT hona Afzal hai.
Rahenumai Farmaiye.
Jazak ALLAH

Posted in Ask ARC Mufti.