“Gaus e Aazam” laqab par aiteraaz ka jawab

“GAUS E AAZAM” LAQAB PAR AITERAAZ KA JAWAAB Baaz kam ilm ya be ilm biradaraane Ahle Hadees wahabi ye kehte hai ki “Gaus e Aazam” sirf Allah hai. Kyuki Gaus … Continue reading “Gaus e Aazam” laqab par aiteraaz ka jawab