Atar (Perfume) – kya Aurto ko atar ya koi bhi khushbu daar cheez lagana mana farmaya gaya hai Islam me?

Posted in .