Q 299. Kya khwaja Garib Nawaaz sahab رضي الله تعالى عنه ne kisi ko begunah sabit karne ke liye pait thehre bachche se gahwahi dilai?

Quest code (299)

As salaam walaikum

Hazart mera ek ek sawaal hai.

Maine  kisi rishtedaar ke ghar mehfil me shirkat ki waha bayaan me Hazrat ne kaha ki khwaja Garib Nawaaz sahab رضي الله تعالى عنه ne kisi ko begunah sabit karne ke liye pait thehre bachche se gahwahi dilai. Kya ye sahi hai?

Posted in Ask ARC Mufti.