Q 362. 1. Kya Salatu Tasbeeh ki Namaz jamat bana kar padha sakte hai? 2. Kya Huzoor e Akram ﷺ ko “Noorum min Noorillah” Kah sakte hai?

Quest code (362)

Sawal:

1. Kya Salatu Tasbeeh ki Namaz jamat bana kar padha sakte hai?

2. Kya Huzoor e Akram ﷺ ko “Noorum min Noorillah” Kah sakte hai?

Posted in Ask ARC Mufti.