Q 579. Nabi-e-karim ﷺ ne farmaya k jo mera ummati fajar ke waqt sota rahega to fajar ka waqt pura hone ke baad shaitan uske bistar pe aayega or shaitan uske muh me pisab karega. kya ye hadees sahi hai?

Quest code (579)

Nabi-e-karim ﷺ ne farmaya k jo mera ummati fajar ke waqt sota rahega to fajar ka waqt pura hone ke baad shaitan uske bistar pe aayega or shaitan uske muh me pisab karega…

kya ye hadees sahi hai?

Posted in Ask ARC Mufti.