Q 1178. Agar baar baar hawa kharij ho jaaye to namaz kaise padhe?

Quest code (1178)

Asslamu alaikum

Ek sahab ka wazu rukta nahi hay bar bar reeh kharij hota hay asi halat me masjid my jamat se namaz kaise ada kary ya ghar me ada kare to unke liye kya hukm hai Zara tafsil say rahnumai farmay

Posted in Ask ARC Mufti.