Q 1181. Kya bagair sanad wa suboot ke tabbarukaat ko sahih manna zaroori hai?

Quest code (1181)

Agar koi hamen Tabarrukat dikhaye Ambiya ke ho ya Rasulullah ﷺ ke ho ya Ahle Baith ke ho ya digar Awliya Allah ke ho aur koi sanad na dikhaye, inke bare mein koi proof na dikhaye, aur kahe ki woh jo keh raha hai sach hai to hamare liye kya zaroori hai aur uske liye Sharai hukm kya hai ? Kya hamen ye manlena chahiye

Posted in Ask ARC Mufti.