Q 1326. Eetekaaf ka masla kya hai Aur kab se kab tak hai?

Quest code (1326)

Assalamu alaikum
Aamir Gujarat se

Hazrat etekaaf ka masla kya hai
Aur kab se kab tak hai

Rahnumai farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.