Q 1369. Mayyit ko dafan karne ke baad qabr par azan dena kaisa hai?

Quest code (1369)

Assalamu alaikum

Janaze ko dafan karne ke baad azan Hoti hai, Hona chaiye ya Nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.