Q 1444. Kya Haj par jaane wale haji par Haj ki qurbani karna wajib hai? Aur Haj ke alawa eid ul adha ki qurbani bhi karega agar woh musafir ho to?

Quest code (1444)

Assalamu aleikum warahmatullah wa barkaatuh.

Huzur Mera sawal hai ki mere waledeen hajj ko gaye hai To un ko Qurbaani 1 karni hogi ya 2.?

Aur musaafiro ka kya hukum hai Qurbaani ka? Kya wo mussafir huwe “Arab” pahunchne ke baad?

Baraye Meharbani Qur’an or hadees ki roshni me jawaab enayat farmaye karam hogi.

Saail- Ahmad Hussain Hazaribaghwi

Posted in Ask ARC Mufti.