Q 1526. Sood khor ke ghar jaana ya unse rishtedaari nibhana kaisa hai?

Quest code (1526)

Aasalamualaikum

Sawal

1) ek shakhs sood khor hai kya uske ghar me jana aur khana sahi hai aur usse rishtedari nibhana kaisa hai aur agar wo saga Bhai ya behen ho to Kya Karen ..sharit ka Kya hukm hai…

Aur unke ghar me Jane se na rokhne walo par Kya hukm hoga….

Aur agar hamne rokha wo na mane to Kya hukm hai

JazakAllah

Posted in Ask ARC Mufti.