Q 1661. Agar Juma ki namaaz kisi badmazhab ya Gair Ahlesunnat k peeche padh li to iska kya hukm hai?

Quest code (1661)

Agar Juma ki namaaz kisi badmazhab ya Gair Ahlesunnat k peeche padh li to iska kya hukm hai?

Posted in Ask ARC Mufti.