Q 1728. Kya wali ke mazar ki tasweer ghar me lagana chahiye ya nahi?

Quest code (1728)

Assalamu alaikum

Hazrat ek sawal hai ki

Kya wali ke mazar ki tasweer ghar me lagana chahiye ya nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.