Q 1734. Kya qurbani ka gosht gair muslim ko de sakte hai?

Quest code (1734)

Assalamu alaikum
Mera question hai ki
Qurbani ka gosht kisi ghair muslim ko dena az ruwe shara kaisa hai?

Hamaye yaha log kahte hai ki gair muslim ko dena hi sire se jaiz hi nahi

Posted in Ask ARC Mufti.