Q 1751. Hindu ke saath baith kar khana khana kaisa hai?

Quest code (1751)

Assalamu alaikum

Koi saath kaam karne wala gair mazhab hindu ho uske saat roti khana kaisa hai?
Khana sunni bhai ka hai lekin sath me ek hindu bhi khaye to kya hukm hai?

Posted in Ask ARC Mufti.