Q 1882. Kya koi Aalim jo Sayyed nahi hai woh ek Sayyed se afzal ho sakta hai?

Quest code (1882)

Kya farmate hai Muftiyaan e kiram is masle mein ki

Zaid ka kehna hai ki

“Ek Aalim jo Sayyed nahi woh ek gair Aalim Sayyed se Afzal hai”

Kya koi Aalim jo Sayyed nahi hai woh ek Sayyed se afzal ho sakta hai?

Posted in Ask ARC Mufti.