Q 1997. Roze ki haalat mein gusl kare to qulli kaise karna chahiye?

Quest code (1997)

Assalamu Alaikum

Roze ki Haalat main Gusul wajib ho jaye to Kulli kis tarah ki jayegi Kyunki mu ke har goshe main pani pohanchana hai to kya HALQ ki ibtida tak pani pohanchaenge ya HALQ tak ya sirf mu ke Kuch hisse main Aap Video main agar samjhaenge to Sahi se samajh aajayega Kal se ramzan shuru ho raha Huzoor jald jawab inayat farmayen

JAZAK ALLAH

Posted in Ask ARC Mufti.