Q 245. Apni zindagi mein jayadad beto ke naam karna kaisa taaki beti na maang sake aur zakat kin cheezo par hai?

Quest code (245)

  1. Kya koi sakhs Apni zindagi me Sari jaydad Apne beton k naam kar sakta hai ? Sirf is liye ki marne ke baad beti jaydad ki hissedaar na ban jaye ?

2. Kya zakaat  zameen, ghar, Dukaan aur Dukaan me Rakhe samaan par bhi hai?

Posted in Ask ARC Mufti.