Q 275. Namaz mein kitni rakate hai aur wo kaunsi hadees ki kitabaun mein hai

Quest code (275)

Sawal ye hai ki har Namaz mein kitni rakate hai aur wo kaunsi hadees ki kitabaun mein hai?

Posted in Ask ARC Mufti.