Q 297. Anguthi par Aqeeq lagane ki kya haqeeqat hai?

Quest code (297)

Ye Jo angothi par aqeeq lagate hai uski Haqiqat kya hai?

Aur Kise kounsi colors ke aqeeq pahna chahiye

Posted in Ask ARC Mufti.