Q 300. Milaad un Nabi ﷺ kisi hadees me se pesh kariye Aur kya Auliya Allah Qabr me se apni pukaar sunte hai?

Quest code  (300)

Milaad un Nabi ﷺ kisi hadees me se pesh kariye

Aur kya Auliya Allah Qabr me se apni pukaar sunte hai?

Posted in Ask ARC Mufti.