Q 327. Agar hum kisi kaafir Se paise lete hai aur uske paise na de sake ya nahi dete to uska qayamat ke din Hum se koi badla liya jayega?

Quest code (327)

Agar hum kisi kaafir Se paise lete hai aur uske paise na de sake ya nahi dete to uska qayamat ke din Hum se koi badla liya jayega…???

Posted in Ask ARC Mufti.