Q 308. Agar kisi bache ka khatna sahi nahi ho to use dobara karwana padega kya?

Quest code (308)

Agar kisi bache ka khatna sahi nahi ho to use dobara karwana padega kya?

Posted in Ask ARC Mufti.