Q 312. Islam mein Taweez pehnna kaisa hai?

Quest code (312)

Assalamualaikum wa rahmatullah…

taweez pahenna kaisa hai..??

Aur auliya-e-karam ka maanna …???

Is par tafseeli jawab chahiye…

JazakALLAHU KHAIRAN KASEERA.

Alfiya kouser Hameedi

From bhongir..

Nalgonda

Telangana.

Posted in Ask ARC Mufti.