Q 334. Shabe Baraat mein Beri ke patte ko paani mein garam karke us paani se nahane ki kya haqeeqat hai?

Quest code (334)

Bairi ka patte ka shabe barat ke din ka kya concept hai log kehte hai 7 bairi ke patte lekar pani mein garam kar ke gusl karne se saal bhar jadu se mahfuz rahega. kya hakikat hai iski. Tafseel se bataye kya Nabi se sabit hai?

Kaun se kitab me iski kya hikmatein hai aur sirf shabe barat ke din hi kyu? Aur din me kyu nahi ? baraye karam jawab de Aap ki bohot meherbani hogi

Posted in Ask ARC Mufti.