Q 404. Namaz jamat se ho rahi ho or 2 rakat ya 3 rakat choot gayi ho or hum 3re me aye or jab 4 ki rakat thi tab imam sahab se sajda e shaw kar diye kya jo loge ko 2 rakat or padhna hai to kya wo sajda shaw kare gay?

Quest code (404)

Salaam

Sawaal mera ye hai ki agar namaz jamat se ho rahi ho or 2 rakat ya 3 rakat choot gayi ho or hum 3re me aye or jab 4 ki rakat thi tab imam sahab se sajda e shaw kar diye kya jo loge ko 2 rakat or padhna hai to kya wo sajda shaw kare gay?

Posted in Ask ARC Mufti.