Q 421. Half bhazu (sleeves) ki t-shirt pehan kar namaz padne se namaz ho jayegi kya?

Quest code (421)

Mera sawal hai half bhazu (sleeves) ki t-shirt pehan kar namaz padne se namaz ho jayegi kya?

Posted in Ask ARC Mufti.