Q 425. Kya wahabi ko gusal ke liye sunni masjid se takhta dola na dena aur sunni moulana ka namaz e janaza padhane se Inkar karna sahi Hai?

Quest code (425)

Kya wahabi ko gusal ke liye sunni masjid se takhta dola na dena aur sunni moulana ka namaz e janaza padhane se Inkar karna sahi Hai.. Aagr Haan to Kyu?

Posted in Ask ARC Mufti.