Q 527 & 608. Kya 3 baar Talak bolne se talak waqie ho jaati hai ya nahi? Aur Wahabiyo ke nazdeek 1 baar hoti hai. Kya ye sahi hai?

Quest code (527)

Assalamualaikum Hazrat.Wahabi log Ek waqt mai diye gaye 3 tallaq ko Ek hai keh kar fitna faila rahey hai.
Iska dalaili jawab post aur multimedia ke zaria ata karey

Quest code (608)
Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatahu

Talak ke baare mein bataiye aur ek hi waqt mei 3 baar bolne se talak hojati hai kya?

Posted in Ask ARC Mufti.