Q 540. Istekhara ki Namaz ka tareeqa kya hai?

Quest code (540)

Istekhara ki namaz ka tariqa bataye hazrat

Kya ham dusro k liye istekhara kar sakte hai

Iska jawab abhi de de to faida hoga

Posted in Ask ARC Mufti.