Q 566. Agar sunnat namaz padh rahe hai 3 rakat ya 4 rakat me sureh fatiha ke bad bhul ke koi sureh nahi milae to kya sajda sahw karna jaruri hai ya nahi karege to bhi namaz ho jaye gi?

Quest code (566)

Agar sunnat namaz padh rahe hai 3 rakat ya 4 rakat me sureh fatiha ke bad bhul ke koi sureh nahi milae to kya sajda sahw karna jaruri hai ya nahi karege to bhi namaz ho jaye gi?

Posted in Ask ARC Mufti.