Q 571. Kisi shaks per kisi wali ki sawari aati hai aur log unse sawal karte hai aur wo jawab dete hai to kya aisa shariyatan sahi hai?

 

Quest code (571)

Hazrat asalamu alaikum

Maine dekha hai ki kisi kisi shaks per kisi wali ki sawari aati hai aur log unse sawal karte hai aur wo jawab dete hai to kya aisa shariyatan sahi hai?

Posted in Ask ARC Mufti.